معرفی مرکز آموزش پارس

مرکز توسعه آموزش مجازی پارس نمایندگی مشهد

 

آدرس ما : بین جلال آل احمد ۴۶ و ۴۸ پلاک ۱۱۸

شماره تماس:

موسی زاده

همراه : ۰۹۳۹۴۷۰۱۶۱۵

رحمانی

همراه : ۰۹۳۶۴۹۷۷۰۶۱